Термін дії проекту: грудень 2019 – грудень 2020 года

Мета проекту: Розширення роботи за моделлю безпосереднього втручання для покращення фізичного та психологічного здоров’я ВІЛ+ жінок у Київському регіоні.

Проект ґрунтується на досвіді організації Позитивні Жінки Світу (PWW) із впровадження інтервенції емпаурменту і безпосереднього втручання. Ключовими методами роботи у проекті є ефективне залучення людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (MIPA), створенні мереж підтримки для жінок, які живуть з ВІЛ в різних районах міста. Це надає жінкам можливість відновити свої сімейні та соціальні зв’язки, покращує їх доступ до необхідних послуг та сприяє їх реінтеграції у суспільство.

Задачі проекту:

– Підтримка ВІЛ-позитивних жінок потерпілих від насильства, підвищення їх потенціалу, прямий доступ до вдосконалених соціально-психологічних, юридичних послуг та мереж взаємопідтримки.
– Реалізація потреб ВІЛ-позитивних жінок шляхом їх залучення до мереж взаємопідтримки, інформування, консультування, наснаження, навчання, мотивування, підтримка ініціатив стосовно вирішення проблем пов’язаних із прийняттям свого статусу, подолання внутрішньої стигми та дискримінації.
– Налагодження кращого діалогу та взаєморозуміння між жінками та медичними працівниками щодо питань їх лікування, прихильності до АРВ-терапії, якості життя та майбутнього.
– Наснаження ВІЛ-позитивних жінок до активної життєвої позиції, вдосконалення навичок у сфері адвокації своїх прав для покращення доступу до необхідних послуг, волонтерського руху, у тому числі участі в апробації сайтів з тестування на ВІЛ (AHF-Україна) та залученню до тестування партнерів та інших осіб близького оточення.
– Навчання та підтримка ВІЛ-позитивних жінок щодо питань АРВ-терапії та ко-інфекцій, та організація підтримки та консультування за принципом «рівний-рівному» для жінок, які приймають АРВ-терапію.

Результатами поставлених завдань будуть жінки, які живуть з ВІЛ, подолавши свою внутрішню стигму, насильство, з достойною самооцінкою, з навиками захисту своїх прав і свобод, обізнані у медичних та психологічних аспектах життя з ВІЛ, наснажені рухом взаємопідтримки та волонтерства, приймають участь у допомоги новим жінкам проекту, їх дітям, сприяють та мотивують до тестування на ВІЛ своїх сексуальних партнерів та близьке оточення, приймають участь у апробації сайтів з тестування на ВІЛ, приймають участь у суспільно-значущих заходах БО «Позитивні жінки» та AHF-UKRAINE

Фінансування: AIDS Healthcare Foundation, у партнерстві з AHF-Ukraine